Recomandări Pentru Culturile Pomicole Semințoase Măr, Păr, Gutui

5K

Îngrășare

În plantațiile intensive și superintensive necesitatea de aprovizionare a plantelor cu elemente nutritive și apă este evident. Producerea fructelor de calitate, și producții ridicate fiind cheia rentabilității.

Obiectivele principale:

 • menținerea echilibrului de creștere-fructificare
 • aprovizionarea bună cu calciu
 • aprovizionarea cu microelemente
 • reducerea pierderilor de elemente nutritive prin levigare

Momentele cheie pentru asigurarea echilibrului și sănătății plantelor

Diferențierea mugurilor florali

Diferențierea mugurilor florali

Anul pomicol începe practic cu pregătirea culturii pentru rod. Multe soiuri încep diferențierea mugurilor florali încă înainte de recoltarea rodului din anul pomicol precedent. Acesta implică o serie de greutăți în pregătire. Pentru diferențierea mugurilor florali azotul, manganul și zincul sunt elementele cheie. Însă azotul poate influența negativ calitatea fructelor. Cât și zincul administrat foliar din sulfatul de zinc poate deteriora fructele în aspect.

Soluția vine prin îngrășământul Nergetic 20-5-15+2MgO+0,2B+0,1Zn. Azotul din îngrășământ este în mare parte ureic, cu eliberare controlată, acesta nu afectează calitatea fructelor ca și azotul nitric. Aportul de potasiu este semnificativ, și total solubil și accesibil plantelor, pentru înbunatatirea calității fructelor.

Foliar pentru favorizarea diferențierii mugurilor florali este recomandat aplicarea produsului Plex Mn-Zn în 1-2 doze. În acest produs agentul chelatizant este lignosulfonatul care penetrează în plantă și în condiții extreme foarte repede, și este total sistemic acropetal și bazipetal.

Pentru primăvara că îngrășământ de bază putem recomanda produsul Plusmaster 6-10-20 +2 Mg sau Plusmaster 8-12-12 +2 Mg ambele conținând și microelemente:

 • Oxid de calciu (CaO): 6,1%
 • Oxid de magneziu total (MgO): 2.0%
 • Sulf total (SO3): 13.0%
 • Βor (Β): 0.03 – 0,1%
 • Cupru (Cu): 0.01%
 • Fier (Fe): 0.02%
 • Mangan (Mn): 0.02%
 • Zinc (Zn): 0.01%

Dozele recomandate sunt în funcție de nivelul de aprovizionare a solului cu elementele nutritive.Substanțele active sunt disponibile imediat plantelor, levigarea acestora fiind îngreunată de un complex silicios. În aceste îngrășăminte potasiul și fosforul sunt în forme solubile, plantă beneficiează de ele de la momentul aplicării acestora.

Ca și efect secundar al îngrășământului complexul silicios absorbit de plantă accelerează absorbția apei și a elementelor nutritive, contribuie la rezistență plantei.

 

Tratamente înainte și după înflorire

La dezmugurire și la tratamente înainte și după înflorire pentru prevenirea carențelor de microelemente, și conferirea unei rezistențe ridicate la temperaturi scăzute putem recomandă produsul Micropower Eco. Prin formularea sa, produsul intră în plantă(intră pasiv, nu trebuie absorbit de plantă) și introduce următoarele microelemente:

 • Bor(B): 0.65% (anorganic)
 • Mangan(Mn): 2.50% (chelați HEEDTA)
 • Cupru(Cu): 0.40% (chelați HEEDTA)
 • Molibden(Mo): 0.05% (anorganic)
 • Fier(Fe): 3.55% (chelați HEEDTA)
 • Zinc(Zn): 3.12% (chelați HEEDTA)

Complexul de microelemente inclusiv Bor, administrate în perioadă de înflorire, asigură legarea ușoară a florilor. Aplicarea sa este recomandată împreună cu tratamentele fitosanitare din înaintea și de după înflorire. Produsul este compatibil cu majoritatea pesticidelor, și prin proprietatea sa acidă, poate amplifică eficiența acestora.

Pentru speciile pomicole semințoase prezintă deosebită amenințare arsură bacteriană. Pe lângă faptul că este foarte infecțios, produce pagube mari, întocmai atunci infectează planta la înflorire, când avem posibilități reduse de tratamente.

Ca și măsură de activare a sistemului imunitar a plantei putem recomandă produsul Ferticupper, produs pe bază de gluconat, cu un conținut de 8% w/w cupru. Produsul nu afectează negativ polenizarea! Produsul este total sistemic, introduce în plantă cantitatea de cupru, și stimulează metabolismul plantei. Cuprul ionic prezent la nivelul tuturor țesuturilor are efect bactericid. Prin modificarea raportului de Cu/Fe la nivelul țesuturilor, crează un mediu incomod micozelor, dar intensifică și fotosinteză. Produsul nu afectează acțiunea albinelor polenizatoare, favorizează legarea florilor, și trecerea peste această perioadă critică.

Este recomandat administrarea la începutul înfloririi, separat de alte produse.

 

Livezi superintensive

În livezile superintensive cu posibilitate de irigare prin picurare administrarea elementelor nutritive este ușoară și poate fi punctuală acoperind 100% din necesarul plantelor. Gama de produse hidrosolubile Green Feed Energy este disponibil în amestecuri necesare, este specific horticol, fără clor și sodiu.

Administrarea calciului și metabolizarea acesteia este special în cultură speciilor pomicole semințoase. Azotatul de calciu (Nitrogal ) administrat corect încă din fază de legare a florilor în condițiile de vara toridă nu se mai poate metaboliza. Țesuturile fructelor în creștere, supraîncălzite cer calciu “instantaneu”. Produsul Calmax asigură calciul și bor-ul necesar, cu efecte secundare de revigorare a plantei. Produsul Plex Ca, este pe bază de lignosulfonați, având efect foarte rapid, sistemic total, și eficiență ridicată.

Efectul pesticidelor depinde în mare măsură de condițiile de aplicare, care pot fi:

 • condițiile meteo
 • acoperirea plantei
 • cantitatea de apă cu care este administrată
 • calitatea apei cu care este administrată

 

Cercetările susțin că majoritatea pesticidelor sunt mai stabile și mai eficiente în mendiul acid decât într-unul neutru sau bazic. Pentru atingerea unui randament maxim a tratamentelor fitosanitare recomandăm utilizarea adjuvantului BB5, care are urmăroarele beneficii:

 • acidifiează soluția de stropit, fără să crească EC – ul acesteia
 • mărește suprafața de contact a picăturii cu planta conținând surfactant
 • mărește aderența particulelor din emulsie datorat conținutului de liant
 • conține elemente nutritive asimilabile de plantă N-5% P-18%

 

Close
Agropataki.ro © Copyright 2022. Toate drepturile rezervate.
Close