Erbicidele

1.3K

Erbicidele sunt produse chimice utilizate în agricultură pentru combaterea buruienilor.

Prin combaterea chimică a buruienilor înțelegem ținerea sub control a creșterii plantelor nedorite, cu ajutorul unor substanțe chimice, a căror utilizare este justificată din punct de vedere economic și biologic.

Erbicidele sunt capabile să exercite, în mod total sau selectiv, asupra țesuturilor sau metabolismului plantelor cu care intră în contact, un efect negativ care poate duce la moartea acestora.

Erbicidele selective sunt acelea care combat buruienile dar totodată protejează planta de bază (legume, cereale, etc). Acestea sunt:

Preemergente = se folosesc cu 2-3 zile înainte de semănat/plantat cu încorporare ușoară în sol sau la 2-3 zile după semănat/plantat fără încorporare;

Postemergente = se folosesc în perioada de vegetație, când atât buruiana cât și planta de bază sunt răsărite, la peste 10-15 cm, prin stropirea pe buruiană. Ele distrug buruienile și protejează planta de bază.

Erbicidele neselective sau totale sunt acelea care combat toate buruienile(cu frunza lată şi îngustă) şi ele pot fi utilizate numai în: plantațiile viticole, livezi, pepiniere sau pe terenurile îmburuienate, caz în care în anul respectiv nu se înființează nici o cultură. Ele se aplică pe buruiana verde și crescută la cel puțin 10-15 cm pentru a ajunge la sistemul radicular. În cazul unui teren mediu sau puternic îmburuienat se fac 2-3 erbicidări foliare (pe buruieni) precum şi o erbicidare pe sol în toamnă.

Erbicidele totale mai pot fi aplicate şi pe miriște după recoltarea cerealelor păioase sau prășitoare.

 

Combaterea chimică a buruienilor are o deosebită importanță si multiple avantaje:

  1. Erbicidele au eficacitate mare asupra buruienilor;
  2. În zonele cu precipitații abundente, aplicarea erbicidelor protejează cultura de apariția buruienilor în perioadele critice, când o combatere eficientă nu este posibilă cu alte mijloace;
  3. Administrarea erbicidelor creează premise favorabile pentru mecanizarea completă a culturilor, înlesnind, totodată, sporirea eficienței unor măsuri agrofitotehnice;
  4. Ca urmare a reducerii lucrărilor de întreținere, se evită tasarea și se diminuează pericolul infecțiilor transmise pe cale mecanică;
  5. Utilizarea erbicidelor amplifică coeficientul de valorificare la plantele de cultură, al factorilor de vegetație: energie solară, spațiu de nutriție, apă, elemmente fertilizante;
  6. Eficiența economică a utilizării erbicidelor trebuie apreciată atât din punct de vedere al consecințelor directe(eficientă în timp, economia de forță de muncă, coacere uniformă și mai timpurie a produsului),cât și a celor indirecte (creșterea randamentului mașinilor de recoltat, îmbunătățirea calității recoltelor, evoluția îmbunătățirii).

Măsuri de igienă și protecția muncii:

  1. Citiți întotdeauna recomandările de folosire și măsurile de siguranță de pe eticheta produsului.
  2. În timpul lucrului cu erbicidele se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează.
  3. După terminarea lucrărilor se spală bine mâinile și fața cu apă multă și săpun, fără a se freca.
  4. Depozitați substanțele numai în locuri sigure. Nu lăsați la îndemâna copiilor, femeilor gravide, persoane bolnave etc.
Close
Agropataki.ro © Copyright 2022. Toate drepturile rezervate.
Close